skip to Main Content

Lämmitysjärjestelmän vaihto taloon

Vanhan lämmitysjärjestelmän saneeraus on monessa kodissa ajankohtainen keskustelun aihe. Öljylämmitys koetaan saastuttavana ja kalliina lämmitysmuotona. Myös suoralla sähköllä lämmittäminen kallistuu vuosi vuodelta. Ennen hyväksi koetut ratkaisut ovat muuttuneet vanhanaikaisiksi. 

Valistuneimmat kuluttajat haluavat vaihtaa myös kaukolämpöratkaisuja lämpöpumppuihin. Kaukolämpölaitosten käyttämät fossiiliset polttoaineet on lähivuosina vaihdettava uusiutuviin energiamuotoihin, ja se tarkoittaa isoja investointeja kaukolämpöyhtiöiltä.

ELY-keskus ja ARA tukevat saneerauksia

Valtio tukee kotitalouksia fossiilisista polttoaineista luopumisessa. ELY-keskus on viime vuosina myöntänyt omakotitalojen öljylämmityksen poistamiseen erillistä tukea. Myös ARA myöntää tukea tällaisille hankkeille. ARAn tukea saadakseen kiinteistön lämmitysjärjestelmää tulee parantaa laskennallisesti tietty prosenttiosuus. Lämpödiilerin ammattilaisilta saat apua tarvittaviin laskelmiin ARA-tuen hakemiseksi.

Lue lisää ELY-keskuksen tarjoamasta tuesta

Lue lisää ARAn tarjoamasta tuesta

Saneerausurakan vaiheet

Kun vanha järjestelmä halutaan päivittää uuteen, tärkeintä on suunnitella työ huolellisesti. Lämpödiilerin energia-asiantuntijat käyvät kartoittamassa jokaisen saneerauskohteen paikan päällä. Saneerausurakka koostuu kuudesta vaiheesta.

1 Kartoitus

Kartoituksessa käydään ensin läpi vanhan lämmönjakojärjestelmän tilanne ja vaihtotarve. Tämän jälkeen suunnitellaan vanhan järjestelmän purkaminen ja mitataan uuden laitteiston tarvitsema tila lämmönjakohuoneessa. Lopuksi kartoitetaan lämmönlähteen sijoitus tontille ja tarkistetaan, onko maalämpökaivon poraaminen mahdollista. Joskus ilma-vesilämpöpumppu on järkevämpi valinta. Maalämpöpumppu ottaa energiaa energiakaivosta, joka porataan yleensä 100–300 metrin syvyyteen. Ilma-vesilämpöpumppu taas kerää energiaa ulkoilmasta. Mikäli päädytään ilmavesipumppuun, määritellään lämmönkeräykseen käytettävälle ulkoyksikölle paikka rakennuksen läheisyydestä.

2 Mitoituslaskelmat ja rakennusluvat

Kartoistuskäynnin jälkeen energia-asiantuntijamme tekevät kohteeseen mitoituslaskelman ja alustavan suunnitelman laitteiden sijoittelusta. Tarjouksemme pohjautuvat aina tekemiimme laskelmiin. Näin voimme varmistaa energian ja tehon riittävyyden kovanakin talvena.

Kun kohteeseen on valittu paras mahdollinen laitteisto, selvitetään, mitä rakennuslupia saneerausprojekti vaatii. Lämpödiileri huolehtiii lupaprosessista asiakkaan puolesta. Haemme energiakaivon poraamiseen tarvittavat luvat ja henkilökuntamme pystyy tarvittaessa toimimaan kv-vastaavana.

3 Aikataulutus

Saneerausurakka aikataulutetaan ja suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmassa pyritään siihen, että urakka saataisiin valmiiksi nopeasti. Esimerkiksi vesi- ja sähkökatkot pyritään aina pitämään mahdollisimman lyhyinä.

4 Maalämpökaivon poraus

Mikäli taloon tulee maalämpöjärjestelmä, työt aloitetaan kaivon porauksella. Tämä vaihe voidaan suorittaa erillisenä työnä jo aikaisemminkin.

5 Vanhan lämmitysjärjestelmän purku ja uuden asennus

Kun maalämpökaivo on porattu, puretaan vanha lämmitysjärjestelmä. Uusi järjestelmä asennetaan heti purkutyön jälkeen.

6 Perehdytys ja huoltosopimus

Asennuksen jälkeen perehdytämme asiakkaan uuden lämmitysjärjestelmän käyttöön. Usein sovimme samalla myös huollosta. Huoltosopimuksella Lämpödiileri käy kerran vuodessa suorittamassa lämpöpumppulaitteistoon perushuollon, päivittää automaation sekä optimoi säädöt kulutuksen minimoimiseksi.

Tarkemmin työvaiheista kerrotaan kartoitus- ja myyntipalavereissa.

Meillä Lämpödiilerissä projekteja vetävät ammattilaiset ja olemme tavoitettavissa joustavasti aina tarvittaessa. Käytössämme on asianmukaiset tietokoneohjelmistot, joilla varmistamme tiedon kulun projektin eri vaiheissa. Teemme myös asianmukaiset dokumentoinnit joka työvaiheesta. Dokumentit toimitamme asiakkaalle arkistoitavaksi.

Back To Top