skip to Main Content

Luvattujen energia-avustusten myöntäminen on vihdoin alkanut

Kirjoitimme aikaisemmin edellisen Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan sisällytetyistä kodinomistajille suunnatuista energia-avustuksista ympäristöystävällisempään energiamuotoon siirryttäessä. Marinin hallituksen aloittaessa työnsä yhteisistä hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista on edelleen aikomus pitää kiinni. Nyt aikeet ovat konkretisoituneet, sillä Valtioneuvosto on julkaissut avustuksista oman tiedonantonsa.

Avustuksia myönnetään jo kuluvana vuonna. Avustuspaketti vuodelle 2020 on 20 miljoonan suuruinen. Vuosien 2021-2022 osalta avustukset nousevat 40 miljoonaan molempina vuosina.

Huolellisuutta peliin

Lämpösaneerauksen suunnittelun, siihen ryhtymisen ja avustusten hakemisen kanssa kannattaa olla tarkkana. Valtio on asettanut määrätyt ohjeet, joiden laiminlyöminen saattaa johtaa koko avustuksen hylkäämiseen. Seuraavassa muutama tärkeä avustuksia koskeva pointti.

1. Avustuksen piiriin kuuluvat kaikki asumisen kiinteistömuodot:

Avustuksia voivat hakea kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin. Se ei ole tulosidonnainen.” (Valtioneuvosto 2019)

On myös hyvä panna merkille, etteivät taloyhtiön tai kiinteistönomistajan tulot vaikuta avustuksen myöntämiseen.

2. Avustuksille on sattuneesta syystä asetettu selkeä aikamääre. Itse saneerauksen on täytynyt alkaa aikaisintaan 1.1.2020. Haettaessa avustusta suunnitteluvaiheeseen voidaan avustus myöntää jo 2019 alkaneesta suunnittelusta:

Avustusta voi hakea ARAsta 2.1.2020 alkaen. Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.” (Valtioneuvosto 2019)

3. Avustusten myöntämisperusteet on määritelty seuraavanlaisesti:

”Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.” (Valtioneuvosto 2019)

4. Hakijalla on velvollisuus todistaa saneerauskohteen energiatehokkuuden paraneminen:

Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Avustuksen saamisen edellyttämät tasot on säädetty asetuksessa. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella. (Valtioneuvosto 2019)

Energiatehokkuuden parantuminen lasketaan vertaamalla korjaushankkeen jälkeistä energiatehokkuutta rakennuksen rakentamisajankohdan tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen ajankohdan mukaiseen tasoon. (Valtioneuvosto 2019)

5. Avustushakemukseen tule liittää saneerauksen suunnitelma ja kustannusarvio:

Hakijan tulee avustusta hakiessaan esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannettaisiin vähintään avustuksen edellyttämään tasoon. (Valtioneuvosto 2019)

6. Avustus maksetaan saneerauksen valmistuttua ja todistusvelvollisuuden täytyttyä:

Avustus maksetaan korjaustyön valmistuttua, kun energiatehokkuuden paraneminen on todistettu ARA:lle energiatodistuksella. Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti tai sitä ei osoiteta energiatodistuksella, ARA ei voi maksaa avustusta, vaikka se olisi alun perin myönnetty. (Valtioneuvosto 2019)

Jos hetkeäkään epäröit oman onnistumisesi kanssa, niin pyydä meidät apuun. Hankkimalla lämpösaneerauksen ja lupapalvelut Lämpödiilerin kautta säästyt monelta vaivalta ja takaat kodillesi ensiluokkaisen lopputuloksen.

Tee oikea ratkaisu ja päivitä lämmitysjärjestelmäsi

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen, Pariisin ilmastotavoitteisiin pääseminen, hiilineutraaliuden saavuttaminen ensimmäisenä maana maailmassa, turvallisemman elinympäristön takaaminen itselle ja jälkipolville…  Suuria tavoitteita, mutta nyt tehtävillä toimilla on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia. Jokainen voi osaltaan vaikuttaa paremman maailman aikaansaamiseen. Jokaisesta pienestä teosta muodostuu yhdessä suuri saavutus.

Kaiken lisäksi ekologiseen lämmitysmuotoon siirtyminen tuo huomattavia säästöjä. Muista katsoa energiansäästölaskuristamme millaisiin säästöihin pääset pienellä vaivalla käsiksi. Asiakaskertomukset taas paljastavat millainen toimija Lämpödiileri todellisuudessa on.

Ole aikaisin liikkeellä ja vältä ruuhkat. Avustuksia ei missään nimessä kannata jättää hyödyntämättä.

Lisää avustuksista Valtioneuvoston sivuilta

Back To Top