skip to Main Content

1. REKISTERINPITÄJÄ

Diileri Finland Oy (jäljempänä Lämpödiileri)
Y-Tunnus 1951482-9
Sinikellontie 12
01300 Vantaa
Verkkosivustomme osoite on: www.diileri.fi

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla 

2. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME?

Käisttelemme seuraavia tietoja:

Perustiedot

 • Etunimi ja Sukunimi
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti

Asiakkaan tunnistetiedot

 • Asiakasnimi/numero
 • Asiakastyyppi: yritys/henkilö
 • Maksuasioiden yhteyshenkilön yhteystiedot
 • Huoltoasioiden yhteyshenkilön yhteystiedot

Toimitus ja laskutustiedot

 • Toimitusosoite
 • Laskutusosoite
 • Laskutustapa: käteisasiakkuus, laskutusasiakkuus tai verkkomaksuasiakkuus sekä luottosopimusasiakkuus

Yrityksen tunnistetiedot

 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus
 • Nimenkirjoitusoikeus
 • Maksuasioiden yhteyshenkilön yhteystiedot
 • Huoltoasioiden yhteyshenkilön yhteystiedot

Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja

 • Antamasi suostumukset tai kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen
 • Tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä
 • Asiakaspalautteet

Laitehuolto tiedot

 • Laitetiedot
 • Tarjouspyynnöt töihin
 • Muut kuluttajan antamat lisätiedot

3. MISSÄ TARKOITUKSESSA TIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Tietojesi käsittely on tarpeen Lämpödiilerin palveluiden luomiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi tietojasi käytetään analysointiin, marrkinointiin, etämyyntiin, asiakas- tai markkinatutkimuksiin, tilastointiin sekä nykyisten että uusien paveluiden kehittämiseen.

Käsittely on tarpeen sopimusvelvotteidemme täyttämiseksi ja oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Lämpödiilerillä on oikeutettu etu rekisterinpitäjänä varmistaa että asiakkaat saavat laadukasta pavelua diileri.fi sivustolla. Lämpödiileri kehittää sivustoa, tuote ja palvelutarjontaa tietojen analytiikan avlulla.

Sähköinen suoramarkkinonti ja muiden palveluistamme kiinnostuneiden henkilöiden tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn tai palvelua käyttävän tahon antamaan suostumukseen.

4. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti:

 • Yksityishenkilön asiakkuuteen liittyviä tietoja sekä palveluiden ostotietoja säilytämme asiakassuhteen ajan ja viisi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt. Tietoja käytetään mm. mahdollisten takuu huoltojen ja reklamaatioiden selvittelyyn.
 • Asiakasyrityksen yhteyshenkilön tietoja säilytämme sen aikaa, kun henkilö toimii yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä.
 • Muiden palveluistamme kiinnostuneiden henkilöiden tietoja säilytämme kuusi kuukautta viimeisestä yhteydenotosta.
 • Suostumus- ja kieltotietoa markkinointiviestintään säilytämme asiakkaan tahtotilan mukaisesti ja kaksi vuotta suostumuksen peruuttamisesta tai kiellon asettamisesta.
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä asiakaspalvelutoimenpidetietoja, kuten tarjouspyyntöjä, asiakaspalautteita ja asiakkaan lähettämiä muita tietoja säilytämme kuusi kuukautta siitä, kun asiakaspalvelutoimenpide päätetty.
 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

5. PERUUTUS OIKEUS SUOSTUMUKSEEN

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn koska se perustuu antamaasi suostumukseen.

Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan linkin kautta tai osoitteessa www.diileri.fi

6. MUUT OIKEUTESI

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Lämpödiileri ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

7. KUINKA KÄYTÄT OIKEUKSIASI

Voit  lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Vastaamme tällaiseen pyyntöön kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu, kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin voimme varmistaa kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. KUINKA KÄYTÄT OIKEUKSIASI

Lämpödiileri rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Lämpödiileri pyrkii käyttämään luotettavia ja parhaita yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottajat
 • Logistiikka ja kuljetuspalveluiden tuottajat sekä tavarantoimittajat
 • Huoltopalveluiden tuottajat
 • Mobiili- ja verkkokauppapalveluiden tuottajat

Myös viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. VALITUSOSOITUS

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa  asiaa käisttelevä viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. PALVELUIDEMME KANNALTA VÄLTTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT

Meidän on käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja, jotta voisimme tarjota yksityis- ja yritysasiakkaillemme sekä palveluistamme kiinnostuneille henkilöille palveluitamme. Kyseisiä tietoja ovat esimerkiksi yhteydenottopyyntö- tai asiakaslomakkeellamme luovuttamasi tiedot.

Suostumus sähköiseen markkinointiin ei ole välttämätön tieto. Ilman sähköisen markkinoinnin suostumusta emme voi toimittaa sähköistä ja yleensä kohdennettua suoramarkkinointia.

11. TIETOJEN KÄYTTÖ MUIHIN TARKOITUKSIIN

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Informoimme sinua, mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita. Uusia käyttötarkoituksia varten tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn.

12. TIEDOT, JOTKA ON HANKITTU MUILTA TOIMIJOILTA

Lisäksi päivitämme yritykseen liittyviä tietoja, esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön nimen Bisnodesta, Patentti ja rekisterihallitukselta, Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

13. TIETOSUOJAVASTAAVA

Voit olla yhteydessä Lämpödiilerin tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Lämpödiilerin palvelussa.

Saat yhteyden Lämpödiilerin tietosuojavastaavaan sähköpostitse 

Back To Top